Anasayfa
İletişim Bilgileri
Mesaj Gönder
Sayfayı yazdır
Arama  
'Favorilerim'e ekle
Bize katılın
Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü

 

Tehlikeli Atık Ara Depolama:

Anel Doğa profesyonel hizmet anlayışı ile tehlikeli atıkların yerinde tespitinden bertarafına kadar geçen süreçte, atık üreticisi firmalar için güvenilir çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Atıklar üzerinde yaptığı işlemler ile sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulmasına ve çevreye doğrudan veya dolaylı etkisi olan atıkların uygun bir süreç ile bertaraf edilmesine katkı sağlamaktadır.

Anel Doğa; farklı sektörlerde üretim yapan işletmelerin bünyesinde oluşan tehlikeli atıklar konusunda uluslararası ortaklıkları, alanında eğitimli ve profesyonel kadrosu ile bu işletmelere ara depolama, geri kazanım ve bertaraf çözümleri sunmaktadır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY):

AnelDoğa, tehlikeli atıklar üzerinde yaptığı işlemlerle iş gücü ve zaman maliyetini azaltarak atık üreticisi ve bertaraf tesisleri arasında bir köprü olacak şekilde konumlanmıştır.

Bu kapsamda tehlikeli atıklardan çimento fabrikaları için atıktan türetilmiş yakıt hazırlanmaktadır. Atık yakıt, başlıca fiziksel ve kimyasal özelliklerini ihtiva eden bir rapor ile çimento tesislerine teslim edilmektedir.

Atık Analiz Laboratuvarı:

Tehlikeli atık analizleri son teknoloji ürünü analiz cihazlarıyla donatılan atık analiz laboratuvarında eğitimli ve profesyonel kadrosu ile yapılmaktadır.

Atık analiz laboratuvarında tehlikeli atıkların kontrol yönetmeliği Ek-11'de yer alan tüm analizler ve atıktan türetilmiş yakıtın net kalori değeri, kimyasal bileşimi, kül, su, uçucu madde ve biyokütle miktarı gibi başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilmektedir.

 

Servis Atıkları

Otomobil servislerinin bakım ve yedek parça faaliyetleri sırasında yüksek miktarda atık oluşmaktadır. Anel Doğa kurulu entegre tesisi ve yetkin kadrosu ile bu atıkların geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirmekte ve yönetmektedir.