Anasayfa
İletişim Bilgileri
Mesaj Gönder
Sayfayı yazdır
Arama  
'Favorilerim'e ekle
Bize katılın
Elektronik Atıklar

Elektronik Atık Geri Dönüşümü

İlerleyen Teknoloji, her yıl tonlarca elektrikli ve elektronik ekipmanın işe yaramaz hale gelerek çöpe atılmasına neden olmaktadır. Bu atıklar kontrolsüz olarak doğaya karıştığında insana ve diğer canlılara zarar verecek materyaller içerir. Bu durum teknoloji atıkları geri kazanmayı dünya ve insanlık için zorunlu bir görev haline getirmektedir.

Elektrikli ve elektronik atıkların yönetimi; toplamadan taşımaya, nihai bertaraftan raporlamaya kadar bir yönetim sisteminin oluşturulmasını gerektirmektedir. AnelDoğa, artık kullanılmayan elektrikli ve elektronik atıkları, teknik olarak yüksek kalitede ve çevreyle dost bir prosesle yeniden işleyerek her çeşit malzeme bileşimini çıkartmakta ve hacimlerini küçültmektedir. Çıkarılan ikincil homojen maddeler, duyarlı bir kazanım prosesine verilmektedir.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK HİZMETLERİMİZ

AnelDoğa'nın elektrikli ve elektronik atıklar konusunda verdiği hizmetler:

Cihazların Üretimi Sırasında Oluşan Atıkların Yönetimi

AnelDoğa tarafından elektrikli ve elektronik eşya üretim işletmelerine, atık biriktirme konteyneri bırakılmakta ve konteyner dolduğunda dolu konteyner alınarak boş konteynerle değiştirilmektedir.

AnelDoğa tesislerine kadar güvenli bir şekilde nakliyesi gerçekleştirilen elektrikli-elektronik atıklar tamamen imha edilerek atık üreticisine raporlanmaktadır.

Garanti Kapsamında Değişim Sonucu Oluşan Atıkların Yönetimi

Satış sonrasında garanti kapsamında geri dönüşler sebebiyle değişimi yapılan elektrikli ve elektronik cihazlar ve yedek parçalar, ana üretici ya da ithalatçı firma ile yapılan sözleşme dahilinde yetkili servislerden sistematik bir biçimde toplanmaktadır.

AnelDoğa'nın geniş lojistik ağı yardımıyla teslim alınan cihazlar ve yedek parçalar ana üretici ya da ithalatçı firmaya raporlanmaktadır. Kontrol işlemleri tamamlanan atıkların tamamı yüksek güvenlik önlemleri altında imha edilmektedir.

Kullanım Sonucu Oluşan Atıkların Yönetimi

Evsel ya da endüstriyel tüketiciler tarafından, elektrikli ve elektronik cihazların belli bir süreyle kullanılmaları sonucu, cihazların arızalanarak faydalı ömrünü tamamlaması ya da teknoloji yenileme gereksinimi nedeniyle elektrikli ve elektronik atıklar oluşmaktadır.

AnelDoğa bu kapsamda özellikle kişisel verilerin kayıtlı olduğu donanımları güvenli şekilde imha etmektedir. Kaynağında ayrı biriktirilen elektrikli ve elektronik atıklar teslim alınarak AnelDoğa tesislerine getirilmekte ve çevre mevzuatına uygun şekilde çevre dostu bir proses kapsamında geri dönüşümü sağlanmaktadır.

CRT geri dönüşümü

Geleneksel yöntemlerle atılan bir monitörün yok olması binlerce yıl sürmektedir. Üstelik bu sırada yüksek oranda kurşun ve diğer ağır metaller toprağa karışır ve doğal kaynakları kullanılamaz hale getirir. Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., özel ekran tüpü geri dönüşüm programı ile bu cihazların çevreye zarar vermeden taşınmasını ve ekonomiye dönüştürülmesini sağlar.

Cam ürünlerinin tespiti ve ayrıştırılması (televizyon ve monitörlerin CRT'leri) günümüzde en sorunlu alandır. Bir televizyonun %50-55'ini oluşturan CRT'lerin ön cam ve arka cam olarak ayrılması gerekmektedir. Ön cam Baryum ve Stronsiyum, arka cam genellikle kurşun içermektedir. İki cam arasında ise fosfor tabakası bulunmaktadır.

Ön ve arka cam temiz olarak ayrılmadığı takdirde hammadde olarak kullanımı kısıtlanmakta hatta imkansız hale gelmektedir. CRT'lerin demontajı veya taşınması esnasında dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrılmamış bir CRT kırıldığı takdirde, camın ayrılması imkânsızdır.

AnelDoğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş.'ye gelen monitörlerin ekran tüpleri makine yardımıyla ön ve arka cam olarak iki parçaya ayrılır. Ayrılmış ön cam vakum ünitesi ile fosfor tabakasından tamamıyla arındırılır. Böylece yeniden değerlendirilebilen iki farklı cam türü elde edilir. Elde edilen çıktılar, cam üretiminde hammadde olarak yeniden kullanılır.

 

Kablo geri kazanımı

Türkiye'de yaygın olan kablo ayrıştırma yöntemlerinde maalesef, kablonun dış yüzeyindeki plastik yakılarak ayrıştırma işlemi yapılmaktadır. Ancak bu durum hava ve çevre kirliliğine sebep olduğu gibi plastiklerin de tekrar kullanılmasını engellemektedir.

Çevreye dost makine hattında kablolar çok basamaklı kırıcılardan geçmekte ve granül haline getirildikten sonra seperatör yardımıyla da bakır plastikten ayrılmaktadır. Böylece iki önemli hammadde yeniden değerlendirilebilmektedir.

Ömrünü tamamlamış kablolar yeniden dönüşüm halkası içine katılabildiği zaman, öncelikle bunların tekrar hammadde olarak kullanılması sağlanmış olmaktadır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengesinin bozulması engellenmekte ve yakma işlemi olmaması nedeniyle de hava ve çevre kirliliği önlenmektedir.