Anasayfa
İletişim Bilgileri
Mesaj Gönder
Sayfayı yazdır
Arama  
'Favorilerim'e ekle
Bize katılın
LİSANS KONUSU GEÇİCİ STOK
ARA DEPOLAMA 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
ARA DEPOLAMA 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
ARA DEPOLAMA 01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
ARA DEPOLAMA 01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
ARA DEPOLAMA 01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
ARA DEPOLAMA 02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
ARA DEPOLAMA 03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
ARA DEPOLAMA 03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
ARA DEPOLAMA 03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
ARA DEPOLAMA 03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
ARA DEPOLAMA 03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler
ARA DEPOLAMA 03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
ARA DEPOLAMA 04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
ARA DEPOLAMA 04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları
ARA DEPOLAMA 04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
ARA DEPOLAMA 04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
ARA DEPOLAMA 05 01 03* Tank dibi çamurları
ARA DEPOLAMA 05 01 04* Asit alkil çamurları
ARA DEPOLAMA 05 01 05* Petrol döküntüleri
ARA DEPOLAMA 05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
ARA DEPOLAMA 05 01 07* Asit ziftleri
ARA DEPOLAMA 05 01 08* Diğer ziftler
ARA DEPOLAMA 05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
ARA DEPOLAMA 05 01 12* Yağ içeren asitler
ARA DEPOLAMA 05 01 15* Kullanılmış filtre killeri
ARA DEPOLAMA 05 06 01* Asit ziftleri
ARA DEPOLAMA 05 06 03* Diğer ziftler
ARA DEPOLAMA 05 07 01* Cıva içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit
ARA DEPOLAMA 06 01 02* Hidroklorik asit
ARA DEPOLAMA 06 01 03* Hidroflorik asit
ARA DEPOLAMA 06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit
ARA DEPOLAMA 06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit
ARA DEPOLAMA 06 01 06* Diğer asitler
ARA DEPOLAMA 06 02 01* Kalsiyum hidroksit
ARA DEPOLAMA 06 02 03* Amonyum hidroksit
ARA DEPOLAMA 06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit
ARA DEPOLAMA 06 02 05* Diğer bazlar
ARA DEPOLAMA 06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
ARA DEPOLAMA 06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
ARA DEPOLAMA 06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler
ARA DEPOLAMA 06 04 03* Arsenik içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 04 04* Cıva içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
ARA DEPOLAMA 06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru
ARA DEPOLAMA 06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
ARA DEPOLAMA 06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
ARA DEPOLAMA 06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler
ARA DEPOLAMA 06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
ARA DEPOLAMA 06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
ARA DEPOLAMA 06 13 05* Kurum
ARA DEPOLAMA 07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
ARA DEPOLAMA 07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar
ARA DEPOLAMA 07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar
ARA DEPOLAMA 07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
ARA DEPOLAMA 07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
ARA DEPOLAMA 07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
ARA DEPOLAMA 07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
ARA DEPOLAMA 08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
ARA DEPOLAMA 08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
ARA DEPOLAMA 08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
ARA DEPOLAMA 08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
ARA DEPOLAMA 08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları
ARA DEPOLAMA 08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
ARA DEPOLAMA 08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
ARA DEPOLAMA 08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları
ARA DEPOLAMA 08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
ARA DEPOLAMA 08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
ARA DEPOLAMA 08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
ARA DEPOLAMA 08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
ARA DEPOLAMA 08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
ARA DEPOLAMA 08 05 01* Atık izosiyanatlar
ARA DEPOLAMA 09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
ARA DEPOLAMA 09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
ARA DEPOLAMA 09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları
ARA DEPOLAMA 09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar
ARA DEPOLAMA 09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
ARA DEPOLAMA 09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03?ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
ARA DEPOLAMA 09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu
ARA DEPOLAMA 10 01 09* Sülfürik asit
ARA DEPOLAMA 10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
ARA DEPOLAMA 10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
ARA DEPOLAMA 10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
ARA DEPOLAMA 10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
ARA DEPOLAMA 10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
ARA DEPOLAMA 10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
ARA DEPOLAMA 10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 03 04* Birincil üretim cürufları
ARA DEPOLAMA 10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
ARA DEPOLAMA 10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
ARA DEPOLAMA 10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
ARA DEPOLAMA 10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
ARA DEPOLAMA 10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
ARA DEPOLAMA 10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
ARA DEPOLAMA 10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları
ARA DEPOLAMA 10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
ARA DEPOLAMA 10 04 03* Kalsiyum arsenat
ARA DEPOLAMA 10 04 04* Baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 04 05* Diğer partiküller ve toz
ARA DEPOLAMA 10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
ARA DEPOLAMA 10 05 03* Baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
ARA DEPOLAMA 10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
ARA DEPOLAMA 10 06 03* Baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
ARA DEPOLAMA 10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
ARA DEPOLAMA 10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
ARA DEPOLAMA 10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
ARA DEPOLAMA 10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
ARA DEPOLAMA 10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
ARA DEPOLAMA 10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
ARA DEPOLAMA 10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
ARA DEPOLAMA 10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
ARA DEPOLAMA 10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
ARA DEPOLAMA 10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
ARA DEPOLAMA 10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
ARA DEPOLAMA 10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
ARA DEPOLAMA 10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
ARA DEPOLAMA 10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
ARA DEPOLAMA 10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
ARA DEPOLAMA 10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları
ARA DEPOLAMA 10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
ARA DEPOLAMA 10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
ARA DEPOLAMA 11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
ARA DEPOLAMA 11 01 07* Sıyırma bazları
ARA DEPOLAMA 11 01 08* Fosfatlama çamurları
ARA DEPOLAMA 11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
ARA DEPOLAMA 11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
ARA DEPOLAMA 11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
ARA DEPOLAMA 11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
ARA DEPOLAMA 11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
ARA DEPOLAMA 11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları
ARA DEPOLAMA 11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
ARA DEPOLAMA 11 03 01* Siyanür içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 11 03 02* Diğer atıklar
ARA DEPOLAMA 11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
ARA DEPOLAMA 11 05 04* Iskarta flaks malzemeler
ARA DEPOLAMA 12 01 07* Halojen içeremeyen madeni bazlı işleme yağları(emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
ARA DEPOLAMA 12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
ARA DEPOLAMA 12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
ARA DEPOLAMA 12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
ARA DEPOLAMA 12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
ARA DEPOLAMA 12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
ARA DEPOLAMA 12 03 01* Sulu yıkama sıvıları
ARA DEPOLAMA 12 03 02* Buhar yağ alma atıkları
ARA DEPOLAMA 13 07 01* Fuel-oil ve mazot
ARA DEPOLAMA 13 07 02* Benzin
ARA DEPOLAMA 13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
ARA DEPOLAMA 13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
ARA DEPOLAMA 13 08 02* Diğer emülsiyonlar
ARA DEPOLAMA 14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
ARA DEPOLAMA 14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
ARA DEPOLAMA 14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
ARA DEPOLAMA 14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
ARA DEPOLAMA 14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
ARA DEPOLAMA 15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
ARA DEPOLAMA 15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest)metalik ambalajlar
ARA DEPOLAMA 15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış iseyağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
ARA DEPOLAMA 16 01 07* Yağ filtreleri
ARA DEPOLAMA 16 01 08* Cıva içeren parçalar
ARA DEPOLAMA 16 01 09* PCB içeren parçalar
ARA DEPOLAMA 16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
ARA DEPOLAMA 16 01 11* Asbest içeren fren balataları
ARA DEPOLAMA 16 01 13* Fren sıvıları
ARA DEPOLAMA 16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
ARA DEPOLAMA 16 01 21* 16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
ARA DEPOLAMA 16 02 09* PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler
ARA DEPOLAMA 16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
ARA DEPOLAMA 16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
ARA DEPOLAMA 16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
ARA DEPOLAMA 16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar
ARA DEPOLAMA 16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
ARA DEPOLAMA 16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
ARA DEPOLAMA 16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
ARA DEPOLAMA 16 04 01* Mühimmat Atığı
ARA DEPOLAMA 16 04 02* Havai fişek atıkları
ARA DEPOLAMA 16 04 03* Diğer patlayıcı atıklar
ARA DEPOLAMA 16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
ARA DEPOLAMA 16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
ARA DEPOLAMA 16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
ARA DEPOLAMA 16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
ARA DEPOLAMA 16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
ARA DEPOLAMA 16 07 08* Yağ içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
ARA DEPOLAMA 16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler
ARA DEPOLAMA 16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar
ARA DEPOLAMA 16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
ARA DEPOLAMA 16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
ARA DEPOLAMA 16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
ARA DEPOLAMA 16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)
ARA DEPOLAMA 16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
ARA DEPOLAMA 16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
ARA DEPOLAMA 16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
ARA DEPOLAMA 16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
ARA DEPOLAMA 16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
ARA DEPOLAMA 16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refrakörler
ARA DEPOLAMA 17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
ARA DEPOLAMA 17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
ARA DEPOLAMA 17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
ARA DEPOLAMA 17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler
ARA DEPOLAMA 17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
ARA DEPOLAMA 17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
ARA DEPOLAMA 17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar
ARA DEPOLAMA 17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
ARA DEPOLAMA 17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
ARA DEPOLAMA 17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri
ARA DEPOLAMA 17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
ARA DEPOLAMA 17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri
ARA DEPOLAMA 17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
ARA DEPOLAMA 17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
ARA DEPOLAMA 17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)
ARA DEPOLAMA 17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
ARA DEPOLAMA 18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
ARA DEPOLAMA 18 01 08*Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
ARA DEPOLAMA 18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
ARA DEPOLAMA 18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
ARA DEPOLAMA 19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
ARA DEPOLAMA 19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
ARA DEPOLAMA 19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
ARA DEPOLAMA 19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
ARA DEPOLAMA 19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
ARA DEPOLAMA 19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
ARA DEPOLAMA 19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
ARA DEPOLAMA 19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
ARA DEPOLAMA 19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
ARA DEPOLAMA 19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
ARA DEPOLAMA 19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
ARA DEPOLAMA 19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
ARA DEPOLAMA 19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
ARA DEPOLAMA 19 03 04* Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar
ARA DEPOLAMA 19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
ARA DEPOLAMA 19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
ARA DEPOLAMA 19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar
ARA DEPOLAMA 19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları
ARA DEPOLAMA 19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
ARA DEPOLAMA 19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
ARA DEPOLAMA 19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
ARA DEPOLAMA 19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
ARA DEPOLAMA 19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
ARA DEPOLAMA 19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
ARA DEPOLAMA 19 11 01* Kullanılmış filtre killeri
ARA DEPOLAMA 19 11 02*Asit katranları
ARA DEPOLAMA 19 11 03* Sulu sıvı atıklar
ARA DEPOLAMA 19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
ARA DEPOLAMA 19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları
ARA DEPOLAMA 19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap
ARA DEPOLAMA 19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışıkmalzemeler dahil)
ARA DEPOLAMA 19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
ARA DEPOLAMA 19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulukonsantrasyonlar
ARA DEPOLAMA 20 01 13* Çözücüler
ARA DEPOLAMA 20 01 14* Asitler
ARA DEPOLAMA 20 01 15* Alkalinler
ARA DEPOLAMA 20 01 17* Foto kimyasallar
ARA DEPOLAMA 20 01 19* Pestisitler
ARA DEPOLAMA 20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
ARA DEPOLAMA 20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
ARA DEPOLAMA 20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
ARA DEPOLAMA 20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
ARA DEPOLAMA 20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
ARA DEPOLAMA 20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
ARA DEPOLAMA 20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
ARA DEPOLAMA 20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap